Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student - sky sếp'sssFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 7 Months
Needs Core Membership
Statistics 35 Deviations 137 Comments 802 Pageviews
×

Newest Deviations

23-4-2017:  #OFF by TITI-DC 23-4-2017: #OFF :icontiti-dc:TITI-DC 5 2 23-4-2017: Only you by TITI-DC 23-4-2017: Only you :icontiti-dc:TITI-DC 1 5 DeviantID #1 by TITI-DC DeviantID #1 :icontiti-dc:TITI-DC 2 6 21-4-2017: C4d by TITI-DC 21-4-2017: C4d :icontiti-dc:TITI-DC 2 4 19-4-2017: Don't be afraid by TITI-DC 19-4-2017: Don't be afraid :icontiti-dc:TITI-DC 1 5 15-4-2017: Banana lovely by TITI-DC 15-4-2017: Banana lovely :icontiti-dc:TITI-DC 1 0 13-4-2017: FREE PSD : HPBD by TITI-DC 13-4-2017: FREE PSD : HPBD :icontiti-dc:TITI-DC 7 3 10-4-2017: Mai sinh nhat tuoi ne :vv by TITI-DC 10-4-2017: Mai sinh nhat tuoi ne :vv :icontiti-dc:TITI-DC 1 0 9-4-2017: Qoutes by TITI-DC 9-4-2017: Qoutes :icontiti-dc:TITI-DC 4 0 8-4-2017: FREE PSD: BEAUTY AND THE BEAST by TITI-DC 8-4-2017: FREE PSD: BEAUTY AND THE BEAST :icontiti-dc:TITI-DC 3 1 8-4-2017: Sweet Candy Baby by TITI-DC 8-4-2017: Sweet Candy Baby :icontiti-dc:TITI-DC 4 0 6-4-2017: MY DRAWING-PARTY by TITI-DC 6-4-2017: MY DRAWING-PARTY :icontiti-dc:TITI-DC 1 0 5-4-2017: WALLPAPER BLUE C4D by TITI-DC 5-4-2017: WALLPAPER BLUE C4D :icontiti-dc:TITI-DC 2 2 4-4-2017: SHARE RENDER-SUGA-BTS by TITI-DC 4-4-2017: SHARE RENDER-SUGA-BTS :icontiti-dc:TITI-DC 21 2 3-4-2017: What lovely starline by TITI-DC 3-4-2017: What lovely starline :icontiti-dc:TITI-DC 5 3 2-4-2017: Love Nayeon very much by TITI-DC 2-4-2017: Love Nayeon very much :icontiti-dc:TITI-DC 2 0
alternative text
alternative text

Favourites

The Library by JJcanvas The Library :iconjjcanvas:JJcanvas 4,818 95 Library by Rei-tanna Library :iconrei-tanna:Rei-tanna 582 20 -::Artwork 37:: ::Blood,Sweat And Tears::: by Mo-Aka-Kirigaya -::Artwork 37:: ::Blood,Sweat And Tears::: :iconmo-aka-kirigaya:Mo-Aka-Kirigaya 11 31 /31122016/ PSD.Taeyeon.Yeumotnguoivotam by Chirixxi /31122016/ PSD.Taeyeon.Yeumotnguoivotam :iconchirixxi:Chirixxi 145 55 Renfer girl star by Natsucke Renfer girl star :iconnatsucke:Natsucke 382 52 Princess Konohanasakuya by MusicalSushi Princess Konohanasakuya :iconmusicalsushi:MusicalSushi 233 8 Kagura render 3 by Mogiyo Kagura render 3 :iconmogiyo:Mogiyo 170 4 PACK TEXTURE #05 by yiilala PACK TEXTURE #05 :iconyiilala:yiilala 436 264 PNG by frustrationYork PNG :iconfrustrationyork:frustrationYork 981 306 words png*7 by NICOlliaH words png*7 :iconnicolliah:NICOlliaH 232 51 chinese text pngs by Susana by susana454572 chinese text pngs by Susana :iconsusana454572:susana454572 533 87 Chinese calligraphy textures 5 by Benyol Chinese calligraphy textures 5 :iconbenyol:Benyol 688 149 4-Torn-Textures. by Yeonseb 4-Torn-Textures. :iconyeonseb:Yeonseb 2,294 192 05-Light-Textures. by Yeonseb 05-Light-Textures. :iconyeonseb:Yeonseb 702 57 [25/4/2017] Jackson Wang by TokiLeveret [25/4/2017] Jackson Wang :icontokileveret:TokiLeveret 30 6 [TT#4] I'M SINGING MY BLUES by DTD12 [TT#4] I'M SINGING MY BLUES :icondtd12:DTD12 376 267
alternative text
alternative text
alternative text

Groups

deviantID

TITI-DC
- sky sếp'sss
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
♥ REAL NAME: TRỊNH KHÁNH THI
♥ AGE: 11
♥ FAVORITE MUSIC BAND, SINGER: BIG BANG, SƠN TÙNG M-TP, THE CHAINSMOKERS
♥ FAVORITE GAME SHOW : RUNNING MAN.
♥ FAVORITE SONGS : CLOSER, ALL WE KNOW, ROES, NƠI NÀY CÓ ANH, BAE BAE,....
♥ FAVORITE YOUTUBER: PEWDIEPIE
♥ CONTACT METHOD :
- NICK ZING: me.zing.vn/u/holymama1/?_src=l…
- OTHER DA NICK: :iconhakuri123:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào, mị là Thi, năm nay 11 tuổi.
Mị có một nick DA khác : :iconhakuri123: Nếu watch mị thì nếu không phiền thì các cậu watch nick :iconhakuri123: cho tớ nhé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello, i'm Thi, i'm 11 years old.
I have an another DA nick : :iconhakuri123: If you watch me so if i don't bother you, can you watch nick: :iconhakuri123: , please!

Commissions

SIGNATURE / C4D
Hey~
Do you want an art like this, just donate me 10 points, you can have an art like above <3
______________________________________________________________________
Hey~
Bạn có muốn một art như thế này không? chỉ cần donate tớ 10 points các cậu có thể có 1 art như trên <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Comments


Add a Comment:
 
:iconnatsukiyurika1209:
NatsukiYurika1209 Featured By Owner Jul 11, 2017  Student Interface Designer
Cậu giống tui thật <33 Mần cái . Chii/g/2k6 <33 X/hô gì nè~
p/s: Píuu Đi Pài :vv Tui thích Edgar hơn 'v'
Reply
:iconvarlte-deviantart:
Varlte-Deviantart Featured By Owner May 19, 2017
- Watch Back ? Tkank Yo
Reply
:icontiti-dc:
TITI-DC Featured By Owner Apr 14, 2017  Student Traditional Artist
- nothing : ))
- mần?
Reply
:icontiti-dc:
TITI-DC Featured By Owner Apr 15, 2017  Student Traditional Artist
- kaii :33 triển
Reply
(1 Reply)
:icontiti-dc:
TITI-DC Featured By Owner Apr 10, 2017  Student Traditional Artist
- mơn nà~ yew nhiều
Reply
:iconkarjk:
KarJK Featured By Owner Apr 4, 2017  Hobbyist Interface Designer
Cảm ơn đã watch nhé!
Reply
:icontiti-dc:
TITI-DC Featured By Owner Apr 4, 2017  Student Traditional Artist
- nothing : ))
Reply
Add a Comment: